Squaresville - Fuzzy Yellow with Fuzzy Black/Havana - Gold Mirror

Gold Mirror   Polar Grey   Polar Brown   Purple Mirror   Grey/Green  

LENS: Gold Mirror

FRAME: Fuzzy Yellow with Fuzzy Black/Havana